Kohustuslike pensionifondide investeeringud instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
31.03.2019
685 42816.09%
789 66718.53%
530 36512.45%
2340.01%
2 108 38049.48%
18 6850.44%
122 5002.87%
110%
00%
5 6940.13%
4 260 965100%