Kohustuslike pensionifondide investeeringud instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
30.06.2019
748 23617.05%
785 14517.9%
575 85313.13%
49 9251.14%
2 057 83546.9%
18 7040.43%
138 3483.15%
-1000%
00%
13 3000.3%
4 387 247100%