Vabatahtlike pensionifondide investeeringud instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
30.06.2019
5 0732.89%
113 73064.85%
18 20410.38%
4010.23%
26 30715%
6 1123.49%
5 1272.92%
-12-0.01%
00%
4330.25%
175 376100%