Fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
GBP
HUF
ROL
USD
LVL
LTL
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
BGN
HRK
EEK
RON
RSD
TRY
Määramata
Kokku
 
31.12.2016
61 2212%
2 8780%
00%
475 93412%
00%
00%
26 2241%
32 9381%
12 8200%
3 221 23781%
57 4471%
1 1870%
14 5350%
00%
28 8411%
300%
21 8521%
23 1901%
3 980 334100%