Fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
HUF
NOK
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
BGN
HRK
RON
RSD
TRY
Kokku
 
31.03.2019
6 0680.12%
8 5320.18%
39 0090.8%
3 4960.07%
70 2041.45%
2 6080.05%
3 8130.08%
7 7130.16%
483 3089.95%
54 7051.13%
6 0870.13%
17 7410.37%
7 1560.15%
4 090 44984.2%
29 9090.62%
1 4360.03%
1 1350.02%
13 0630.27%
30%
11 5910.24%
4 858 025100%