Aktsiafondide investeeringud valuutade lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
GBP
HUF
ROL
USD
JPY
LVL
LTL
RUB
PLN
CZK
EUR
BGN
HRK
EEK
RON
RSD
TRY
Määramata
Kokku
 
31.12.2016
18 6326%
2 8781%
00%
63 38519%
2 1501%
00%
00%
24 0817%
32 48910%
11 9404%
128 03938%
1 1870%
5380%
00%
28 0818%
300%
21 8486%
3 2941%
338 572100%