Kohustuslike pensionifondide investeeringud valuutade lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
HUF
USD
LVL
LTL
RUB
PLN
EUR
SEK
EEK
Määramata
Kokku
 
31.12.2016
00%
378 97612%
00%
00%
1 9140%
4060%
2 611 31284%
48 9992%
00%
54 6972%
3 096 304100%