Kohustuslike pensionifondide investeeringud valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
HUF
NOK
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
RON
TRY
Kokku
 
31.12.2019
240%
120%
32 5690.68%
6 2990.13%
54 5811.15%
30%
00%
2 2160.05%
432 0969.09%
46 7880.98%
1 5640.03%
1100%
8210.02%
4 105 88386.35%
70 8601.49%
1 0330.02%
10%
4 754 860100%