Vabatahtlike pensionifondide investeeringud valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
CHF
GBP
NOK
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
RON
TRY
Kokku
 
31.03.2019
1 2080.7%
2 4341.4%
00%
26 87515.5%
850.05%
460.03%
180.01%
320.02%
142 26882.05%
3880.22%
390.02%
10%
173 392100%