Vabatahtlike pensionifondide investeeringud valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
CHF
DKK
GBP
NOK
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
RON
TRY
Kokku
 
30.06.2019
1 3030.74%
270.02%
2 4201.38%
00%
26 64015.19%
1 2740.73%
470.03%
180.01%
310.02%
142 75081.4%
8180.47%
480.03%
10%
175 376100%