Hedge- ja kinnisvarafondide investeeringud instrumentide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Muu võlakiri
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisinstrument
Kinnisasi
Laen *
Muu vara
Kokku
 
31.12.2016
273 58469%
00%
5 6841%
4 5071%
26 6637%
-100%
17 7004%
66 02817%
1 3080%
395 464100%

* Investeeringu liik "Laen" näidatakse alates 31.03.2010