Fondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Ameerika Ühendriigid
Austria Vabariik
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Madalmaade Kuningriik
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Itaalia Vabariik
Küprose Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Poola Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Saksamaa Liitvabariik
Soome Vabariik
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Taani Kuningriik
Tšehhi Vabariik
Türgi Vabariik
Ungari Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Määramata
Serbia Vabariik
Kokku
 
31.12.2016
270 0367%
30 5351%
42 2131%
1 069 27527%
17 4410%
22 0761%
627 61916%
6170%
4 5170%
223 5176%
544 30714%
256 8306%
44 5411%
149 5334%
159 9504%
74 4832%
104 4663%
118 2303%
42 7201%
00%
17 8430%
37 1621%
9 0630%
33 7641%
79 5962%
00%
3 980 334100%