UCITS fondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Ameerika Ühendriigid
Austria Vabariik
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Hispaania Kuningriik
Madalmaade Kuningriik
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Kaimanisaared (GBR)
Kanada
Kasahstani Vabariik
Kreeka Vabariik
Küprose Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Poola Vabariik
Portugali Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Saksamaa Liitvabariik
Sloveenia Vabariik
Soome Vabariik
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Taani Kuningriik
Tšehhi Vabariik
Türgi Vabariik
Ungari Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Kokku
 
31.12.2019
2 3411.12%
3 4091.63%
5620.27%
13 1966.29%
2970.14%
2000.1%
1 1880.57%
41 75319.91%
1570.07%
1990.09%
1790.09%
1 2640.6%
4900.23%
660.03%
53 75125.63%
80%
16 8538.03%
1 6350.78%
1 2220.58%
19 6759.38%
9 8654.7%
1600.08%
4 3882.09%
3480.17%
10 5355.02%
2680.13%
5 6892.71%
13 4506.41%
3 7711.8%
2 8381.35%
209 758100%