UCITS fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
CHF
DKK
GBP
HUF
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
BGN
HRK
RON
RSD
TRY
Kokku
 
30.06.2019
10%
2350.11%
6 9553.33%
3 7671.81%
19 5009.35%
7 0963.4%
3 0761.47%
18 8639.04%
6 2483%
100 70448.28%
17 3088.3%
1 1690.56%
1 2050.58%
13 8356.63%
00%
8 6344.14%
208 597100%