UCITS fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
CHF
DKK
GBP
HUF
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
BGN
HRK
RON
RSD
TRY
Kokku
 
31.12.2019
10%
2680.13%
8 1333.88%
4 2022%
17 3728.28%
8 0883.86%
2 4621.17%
17 9738.57%
5 7092.72%
97 28346.38%
19 6869.39%
1 1700.56%
1 2590.6%
12 6646.04%
00%
13 4906.43%
209 758100%