UCITS fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
CHF
DKK
GBP
HUF
USD
JPY
RUB
PLN
CZK
EUR
SEK
BGN
HRK
RON
RSD
TRY
Kokku
 
31.03.2019
10%
2220.11%
7 4233.53%
3 8131.81%
24 71711.76%
6 9573.31%
4 4192.1%
17 4178.29%
6 2252.96%
98 24346.75%
14 8917.09%
1 1060.53%
1 1350.54%
12 0485.73%
00%
11 5305.49%
210 146100%