UCITS fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Muu vara
Kokku
 
31.12.2019
71 50134.09%
105 70850.4%
21 29110.15%
160.01%
2 3531.12%
8 8784.23%
110.01%
209 758100%