UCITS fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Muu vara
Kokku
 
31.03.2019
68 47732.59%
100 56147.85%
24 81111.81%
1 0020.48%
14 3846.84%
9100.43%
210 146100%