UCITS fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Muu vara
Kokku
 
30.06.2019
66 33131.8%
101 78548.8%
24 96411.97%
60%
1 1540.55%
13 6806.56%
10%
6780.33%
208 597100%