Võlakohustuste fondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Ameerika Ühendriigid
Eesti Vabariik
Madalmaade Kuningriik
Hollandi Antillid
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Itaalia Vabariik
Kaimanisaared (GBR)
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Poola Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Saksamaa Liitvabariik
Slovaki Vabariik
Sloveenia Vabariik
Soome Vabariik
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Taani Kuningriik
Tšehhi Vabariik
Türgi Vabariik
Ungari Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Määramata
Kokku
 
31.12.2016
00%
2 78435%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
00%
3 15439%
4716%
3995%
1 20715%
8 015100%