Muude fondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Iirimaa
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Norra Kuningriik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Türgi Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Kokku
 
31.03.2019
1300.06%
84 90539.76%
1960.09%
89 25041.8%
1850.09%
36 48517.09%
2100.1%
1010.05%
2120.1%
1 6160.76%
2300.11%
213 521100%