Muude fondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Iirimaa
Itaalia Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Norra Kuningriik
Rootsi Kuningriik
Saksamaa Liitvabariik
Soome Vabariik
Türgi Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Kokku
 
31.12.2019
1350.05%
100 09235.03%
2030.07%
990.03%
96 17733.66%
3040.11%
86 68130.34%
2050.07%
2960.1%
700.02%
930.03%
1 1070.39%
2600.09%
285 721100%