Muude fondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Iirimaa
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Norra Kuningriik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Soome Vabariik
Türgi Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Kokku
 
30.06.2019
1420.05%
99 09338.15%
4130.16%
78 63030.27%
1920.07%
78 71430.31%
2120.08%
1060.04%
2500.1%
490.02%
1 6690.64%
2520.1%
259 722100%