Muude fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
NOK
USD
RUB
PLN
EUR
SEK
BGN
RON
RSD
TRY
Kokku
 
30.06.2020
1700.06%
2 0600.77%
260.01%
850.03%
265 78598.82%
1350.05%
3300.12%
2870.11%
20%
710.03%
268 951100%