Muude fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
NOK
USD
RUB
PLN
EUR
SEK
BGN
RON
RSD
TRY
Kokku
 
31.03.2020
1510.05%
1 2700.44%
1950.07%
860.03%
283 59199.13%
1090.04%
3150.11%
2870.1%
20%
600.02%
286 066100%