Muude fondide investeeringute koondandmed valuutade lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
NOK
USD
RUB
PLN
EUR
SEK
BGN
RON
RSD
TRY
Kokku
 
30.09.2020
1640.06%
1 4970.56%
2250.08%
780.03%
265 55698.95%
1510.06%
3260.12%
2860.11%
20%
930.03%
268 379100%