Muude fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
31.03.2019
96 39145.14%
2120.1%
3 3901.59%
6080.28%
6 2992.95%
-26-0.01%
101 78547.67%
4 8642.28%
213 521100%