Muude fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
30.06.2019
110 72742.63%
4710.18%
3 4561.33%
42 46316.35%
7 3282.82%
190.01%
90 59334.88%
4 6651.8%
259 722100%