Muude fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
31.12.2019
118 64941.53%
3 4601.21%
7 5922.66%
15 1765.31%
180.01%
140 76849.27%
580.02%
285 721100%