Aktsiafondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Ameerika Ühendriigid
Austria Vabariik
Bulgaaria Vabariik
Eesti Vabariik
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Kasahstani Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Norra Kuningriik
Poola Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rumeenia
Saksamaa Liitvabariik
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tšehhi Vabariik
Türgi Vabariik
Ungari Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Määramata
Serbia Vabariik
Kokku
 
31.12.2016
10 8653%
15 1764%
1 1390%
49 37115%
5150%
39 57212%
00%
4400%
48 69514%
9590%
00%
30 4949%
1 1150%
28 1158%
1 8711%
20 3966%
9 0763%
21 8446%
2 5341%
31 4609%
24 9357%
00%
338 572100%