Kohustuslike pensionifondide investeeringute geograafiline jaotus
(emitendi asukoha järgi)
 
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Ameerika Ühendriigid
Austria Vabariik
Belgia Kuningriik
Eesti Vabariik
Hispaania Kuningriik
Madalmaade Kuningriik
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Itaalia Vabariik
Kaimanisaared (GBR)
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Poola Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Saksamaa Liitvabariik
Soome Vabariik
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Šveitsi Konföderatsioon
Taani Kuningriik
Ungari Vabariik
Venemaa Föderatsioon
Määramata
Kokku
 
31.12.2016
240 4298%
13 8470%
1 3700%
752 29424%
2 5880%
13 4170%
7 1980%
553 85618%
4150%
8 4230%
173 0226%
464 60915%
170 6896%
13 7260%
136 1714%
149 6135%
99 8513%
112 7954%
15 3220%
1 9050%
00%
5 8740%
1 8420%
157 0485%
3 096 304100%