Fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 miljonites kroonides, alates 31.03.2011 tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlakiri
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisinstrument
Kinnisasi
Laen *
Muu vara
Kokku
 
31.12.2016
537 04113%
1 150 73029%
798 51520%
3 5190%
593 78015%
260 9197%
543 16014%
9750%
17 7000%
66 0282%
7 9670%
3 980 334100%

* Investeeringu liik "Laen" näidatakse alates 31.03.2010