Fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
31.12.2019
895 69416.43%
1 439 74326.41%
738 30513.55%
2 017 21737.01%
37 7720.69%
176 8773.25%
2690%
140 7682.58%
4 0410.07%
5 450 686100%