Fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
30.06.2019
930 36618.49%
1 001 13119.9%
619 02112.3%
50 3261%
2 087 60441.5%
68 4331.36%
164 4823.27%
-920%
90 5931.8%
19 0770.38%
5 030 941100%