Fondide investeeringute koondandmed instrumentide lõikes  
 
andmed

tuhandetes eurodes
 
Aktsia
Aktsiatesse investeeriva investeerimisfondi osak või aktsia
Muu investeerimisfondi osak või aktsia
Rahaturuinstrument
Muu võlaväärtpaber
Tähtajaline hoius
Arvelduskonto
Tuletisväärtpaber
Laen
Muu vara
Kokku
 
31.03.2019
854 97217.6%
1 000 69320.6%
573 21511.8%
2340%
2 139 46744.04%
26 4040.54%
149 7303.08%
-240%
101 7852.1%
11 5480.24%
4 858 025100%