Välismaiste kahjukindlustusandjate filiaalide preemiad ja nõuded  
 
periood

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Kindlustusliik*
Õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustus (liigid 1 ja 2)
Liikluskindlustus (liik 10)
Maismaasõidukite kindlustus (liik 3)
Tule ja loodusjõudude ning muu vara kindlustus (liigid 8 ja 9)
Õhusõidukite, veesõidukite ja transporditavate kaupade kindlustus (liigid 4,5,6,7,11,12)
Tsiviilvastutuskindlustus (liik 13)
Krediidi- ja garantiikindlustus (liigid 14 ja 15)
Muud liigid (16, 17 ja 18)
KOKKU
 
AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal
BrutopreemiadMakstud kahjunõuded
7511
1 2391 026
605385
658145
00
726
10
00
2 6501 573
 
AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal***
BrutopreemiadMakstud kahjunõuded
17380
5501 102
1 7941 289
693218
233
15913
7122
00
3 4622 727
 
QBE Insurance (Europe) Limited Eesti filiaal
BrutopreemiadMakstud kahjunõuded
00
015
00
00
00
00
00
00
015
 
AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
BrutopreemiadMakstud kahjunõuded
166149
2 1821 859
4 6292 711
2 9821 581
15623
23949
330
18420
10 5716 391

* EL Nõukogu direktiivi 73/239/EMÜ lisas A sätestatud kindlustusliik
** Kaubamärk Royal & SunAlliance
*** ärinimi kuni 18.04.2011 BTA apdrošināšanas akciju sabiedrība Eesti filiaal
*** ärinimi kuni 12.07.2011 SE BTA Eesti filiaal
*** ärinimi kuni 14.07.2015 BTA Insurance Company SE Eesti filiaal