Kahjukindlustuse lepingud, preemiad ja nõuded  
 
periood

 
 
Liikluskindlustus
Õnnetusjuhtumite kindlustus
sh reisikindlustus
Haiguskindlustus
Abistamisteenuste kindlustus
Maismaasõidukite kindlustus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Õhusõidukite kindlustus
Laevade kindlustus
Transporditavate kaupade kindlustus
Varakindlustus
Tule- ja loodusjõudude kindlustus (füüsilised isikud)
Muu varakindlustus (füüsilised isikud)
Tule- ja loodusjõudude kindlustus (juriidilised isikud)
Muu varakindlustus (juriidilised isikud)
sh loomakindlustus
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Tsiviilvastutuskindlustus
Tööandja vastutuskindlustus
Avalik vastutuskindlustus
Erialane vastutuskindlustus
sh kohustuslik kindlustus
Toodete vastutuskindlustus
Rahalise kaotuse kindlustus
Krediidikindlustus
Garantiikindlustus
Finantskahjude kindlustus
Õigusabikulude kindlustus
OTSENE KINDLUSTUS
EDASIKINDLUSTUS
KOKKU
 
Jõusolevad lepingud (tk)
1 034 931
251 698
49 680
1 804
56 973
270 288
43
0
713
1 291
x
511 044
577 531
45 351
50 651
2 098
2 814
0
355
x
2 226
298 853
3 871
1 238
863
x
103
4 100
125 792
11 693
x
1
x
 
Uued või uuendatud lepingud (tk)
501 473
144 951
86 210
717
22 276
79 309
16
0
63
1 108
x
159 412
150 603
12 516
20 289
603
1 009
0
32
x
328
86 882
912
338
285
x
29
1 877
29 356
507
x
0
x
 
Brutomaksed (*)
25 722
6 122
3 304
2 701
338
30 395
1 169
0
133
871
25 907
8 354
7 201
6 323
4 030
270
1 139
0
8
4 048
183
2 931
718
316
217
2 322
365
515
1 443
539
101 413
1
x
 
Edasikindlustuse maksed (*)
2 196
73
57
0
0
497
194
0
21
76
2 061
174
31
1 028
830
70
85
0
0
451
0
331
112
75
9
590
183
281
127
323
6 568
0
x
 
Rahuldatud kahjunõuded (tk)
15 508
7 642
3 651
59 030
274
22 132
30
0
23
31
8 428
1 902
5 434
377
715
168
131
0
2
659
4
633
15
3
7
378
6
3
369
0
114 268
0
114 268
 
Hüvitatud kahjunõuded (*)
17 933
3 252
1 966
2 706
163
20 682
32
0
150
183
12 704
3 477
3 654
1 666
3 907
88
790
0
3
1 309
47
1 029
194
43
39
593
145
7
441
91
60 590
12
60 602
 
Edasikindlustuse osa kahjunõuetes (*)
1 052
31
31
0
0
273
0
0
0
8
1 081
10
23
65
983
0
32
0
0
154
0
85
69
4
0
100
68
0
32
54
2 786
7
2 793

* Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes