Kahjukindlustusseltside kindlustusmaksed ja nõuded  
 
periood

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Liikluskindlustus
Õnnetusjuhtumite kindlustus
sh reisikindlustus
Haiguskindlustus
Abistamisteenuste kindlustus
Maismaasõidukite kindlustus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Õhusõidukite kindlustus
Laevade kindlustus
Transporditavate kaupade kindlustus
Varakindlustus
Tule- ja loodusjõudude kindlustus (füüsilised isikud)
Muu varakindlustus (füüsilised isikud)
Tule- ja loodusjõudude kindlustus (juriidilised isikud)
Muu varakindlustus (juriidilised isikud)
sh loomakindlustus
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Tsiviilvastutuskindlustus
Tööandja vastutuskindlustus
Avalik vastutuskindlustus
Erialane vastutuskindlustus
sh kohustuslik kindlustus
Toodete vastutuskindlustus
Rahalise kaotuse kindlustus
Krediidikindlustus
Garantiikindlustus
Finantskahjude kindlustus
Õigusabikulude kindlustus
OTSENE KINDLUSTUS
sh tehniliste riskide kindlustus
EDASIKINDLUSTUS
KOKKU
 
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5392169136
5392169136
0000
0000
5392169136
 
ERGO Insurance SE*****
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
10 85010 7457 2137 246
1 8701 850945945
574562267266
0000
326326161161
8 6348 6076 0476 048
1 1699753232
0000
7358103103
462406103103
6 2605 3363 1753 175
1 7051 671839839
1 2301 228454454
1 9681 422971971
1 3571 015910910
2531928686
607607411390
0000
6633
1 071892384371
65642020
674521279271
2672477267
88832626
65601313
590277131131
0000
48620788
10470123123
0000
31 91930 08718 70618 707
921726866866
11126
31 92030 08818 71818 713
 
Swedbank P&C Insurance **
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
1 4416851 006565
1 0961 091790790
938934775775
0000
0000
6 3346 2693 8713 871
0000
0000
0000
0000
6 1526 0722 8042 794
2 9792 900774764
2 9792 9791 9991 999
92921212
1011011919
0000
0000
0000
0000
582582231231
0000
582582231231
0000
0000
0000
901901190190
0000
0000
901901190190
0000
16 50715 6018 8918 441
0000
0000
16 50715 6018 8918 441
 
If P&C Insurance AS***
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
7 3477 3175 8665 865
1 2291 229500500
561561283283
2 0702 0701 8371 837
0000
10 02310 0236 9816 981
0000
0000
55484242
3663666868
8 4398 0023 6493 466
2 3372 3161 1461 146
2 0592 051520520
2 8402 579185185
1 2031 0561 7971 614
8822
365365292292
0000
0000
1 8921 745466457
1171182626
1 2041 133386377
4253502929
2131541212
1461432525
34028212593
0000
0000
34028212593
0000
32 12631 44819 82819 602
366366148148
0000
32 12631 44819 82819 602
 
Inges Kindlustus
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
1 150582387217
333311
333311
0000
0000
1100
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
51517474
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1 236667461292
0000
0000
1 236667461292
 
Salva Kindlustus
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
1 5969181 156692
686653344313
606575322291
0000
0000
959575635360
0000
0000
0000
927-1
1 2488991 344507
2612519696
232222179157
151853419
6043411 034235
8000
11531142
0000
0000
5711184
0000
377133
20461
14361
0000
2624-1-1
0000
2624-1-1
0000
0000
4 6973 1143 5181 876
395296235173
0000
4 6973 1143 5181 876
 
Seesam Insurance AS ****
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
3 3383 2792 3052 296
1 2081 193673673
592583319319
631631868868
121222
4 4444 4243 1493 149
0000
0000
5455
342055
3 8073 5351 7321 681
1 0711 042621621
702690501501
1 2711 115464413
764685145145
0000
0000
0000
1100
44536620993
1111
43235612063
658828
0000
6500
1006533
0000
3300
976233
0000
14 02413 5308 9518 774
454454112112
0000
14 02413 5308 9518 774
 
AS KredEx Krediidikindlustus
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
36518314577
36518314577
0000
0000
0000
36518314577
0000
0000
36518314577
 
KOKKU
BrutomaksedNetomaksed BrutonõudedNetonõuded
25 72223 52617 93316 881
6 1226 0493 2533 222
3 3043 2481 9671 935
2 7012 7012 7052 705
338338163163
30 39529 89920 68320 409
1 1699753232
0000
133110150150
871794183175
25 90623 84412 70411 623
8 3538 1803 4763 466
7 2027 1703 6533 631
6 3225 2931 6661 600
4 0293 1983 9052 923
2692008888
1 1381 054791758
0000
7733
4 0473 5961 3081 156
1831834747
2 9292 5991 029945
718606195125
3152404439
2172083838
2 3221 732593493
36518314577
51523477
1 4421 315441409
5392169136
101 41394 84660 59157 805
2 1361 8421 3611 299
11126
101 41494 84760 60357 811

** ärinimi kuni 17.03.2009 - AS Hansa Varakindlustus, ärinimi kuni 01.03.2011 - Swedbank Varakindlustus AS
*** ärinimi kuni to 11.06.2009 - AS If Eesti Kindlustus
****ärinimi kuni 31.05.2011 - Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS
*****ärinimi kuni 02.01.2013 - ERGO Kindlustuse AS