Kahjukindlustuse kahjusuhted  
 
periood

 
 
Liikluskindlustus
Lühiajaline tervisekindlustus
Maismaasõidukite kindlustus
Raudtee veerevkoosseisu, õhusõidukite ja laevade kindlustus
Transporditavate kaupade kindlustus
Varakindlustus (füüsilised isikud)
Varakindlustus (juriidilised isikud)
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
Õhusõiduki ja veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Tsiviilvastutuskindlustus
Rahalise kaotuse kindlustus
KOKKU
 
Bruto kahjusuhe*
81.1 %
71.4 %
67.2 %
57.3 %
32.9 %
39.1 %
34.4 %
50.9 %
35 %
21.3 %
29.2 %
59.7 %
 
Neto kahjusuhe**
84.9 %
71.7 %
67.7 %
114.6 %
31.1 %
39.2 %
28.7 %
48 %
35 %
31 %
44.7 %
61.8 %

* Bruto kahjusuhe : esinenud kahjunõuded brutona / teenitud preemiad brutona.
** Neto kahjusuhe : esinenud kahjunõuded netona edasikindlustusest / teenitud preemiad netona edasikindlustusest.