Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
16 302
0
0
0
67
16 223
0
12
0
1 657
0
0
1 628
0
8
21
0
0
0
0
0
0
1 010
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-112
-27
474
802
15 097
6 287
3 486
2 801
763
0
0
0
-285
2 733
0
-469
0
0
0
6 068
250
5 818
0
5 818
 
DANSKE
3 946
126
0
0
0
3 448
0
0
371
252
156
0
30
0
0
67
0
0
0
0
0
0
437
284
0
0
0
0
0
53
0
0
0
-31
0
377
20
4 226
5 151
3 450
1 701
106
0
0
0
115
-206
0
0
0
0
-40 192
-41 131
0
-41 131
0
-41 131
 
LUMINOR
67 987
2 192
0
68
0
64 191
1 295
77
164
12 088
0
0
6 984
1 245
2 022
1 837
0
29
0
0
29
0
21 502
5 992
4 985
0
4 778
0
207
4 811
0
52
0
-239
-11
2 004
4 155
78 885
60 348
33 113
27 235
3 092
8
0
8
-262
-1 206
0
-2
0
0
89
17 012
1 235
15 777
0
15 777
 
COOP
3 731
0
0
0
80
3 622
0
1
29
1 065
0
0
984
0
5
75
0
0
0
0
0
0
450
214
-7
-7
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
157
358
2 690
2 347
1 979
368
344
0
0
0
0
16
0
1
0
0
0
-17
-2
-15
0
-15
 
HANDELSB
337
0
0
0
0
337
0
0
0
62
0
0
49
0
0
14
0
0
0
0
0
0
56
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
99
0
408
587
334
253
3
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
-211
0
-211
0
-211
 
LHV
10 669
23
49
0
0
10 378
0
218
0
1 675
0
0
1 675
0
0
0
0
2 230
2 230
0
0
0
4 804
2 087
0
0
0
0
0
0
6
0
0
-26
0
0
1
13 919
6 514
3 830
2 684
569
0
0
0
0
801
0
0
0
0
0
6 035
533
5 502
0
5 502
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 967
0
3 965
3 355
3 020
335
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340
3
337
0
337
 
CITADELE
1 463
0
0
0
0
1 463
0
0
0
234
0
0
192
0
18
25
0
0
0
0
0
0
257
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
0
133
2
1 671
883
729
154
70
0
0
0
-20
325
0
0
0
0
0
413
6
407
0
407
 
SCANIA
418
0
0
0
0
418
0
0
0
31
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
882
0
1 098
112
98
15
603
0
0
0
0
159
0
0
0
0
0
224
-30
254
0
254
 
SEB
25 285
0
495
0
0
23 862
0
898
30
2 678
0
0
822
0
992
864
0
12
0
12
0
0
14 244
3 765
0
0
0
0
0
1 260
1 540
0
0
0
0
8 636
8 253
36 281
12 254
10 147
2 107
1 783
0
0
0
-15
-360
0
0
0
0
0
22 620
3 167
19 453
0
19 453
 
SWED
53 582
1 967
1 669
0
0
49 906
0
0
40
6 644
1 073
0
3 311
96
0
2 164
0
12
12
0
0
0
25 609
5 840
186
0
186
0
0
2 580
-182
0
0
-6
0
4 034
21
73 311
28 733
19 710
9 023
1 618
0
0
0
-4
-12
0
0
0
0
0
42 976
6 017
36 960
0
36 960
 
ÄRIP
878
0
0
0
0
841
0
0
37
250
0
0
171
0
2
80
0
0
0
0
0
0
581
278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310
0
31
88
1 184
845
721
123
127
0
0
0
-13
-81
0
0
0
0
0
306
43
263
0
263
 
OP
1 590
0
0
0
0
1 590
0
0
0
359
0
0
359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
1 319
636
290
346
220
0
0
0
0
812
0
0
0
0
0
-349
0
-349
0
-349
 
FOLKE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
-8
0
29
0
174
47
2
45
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
0
122
0
122
 
INBANK
4 860
0
0
0
0
4 860
0
0
0
1 324
0
0
1 324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
162
3 491
1 641
1 196
444
129
0
0
0
0
951
0
0
0
0
0
770
181
589
0
589
 
TF
2 821
0
0
0
0
2 821
0
0
0
244
0
0
0
0
0
244
0
0
0
0
0
0
29
0
-46
0
-46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
2 401
738
151
586
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1 659
232
1 427
0
1 427

Krediidiasutuste lühendite selgitused