Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitavad finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. (Raha sissemaksed kriisilahendusfondidesse ja hoiuste tagamise skeemidesse)
4. Kulum
5. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
5.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
5.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
6. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6.1. (Maksekohustused kriisilahendusfondide ja hoiuste tagamise skeemide ees)
6.2. (Võetud siduvad kohutused ja antud garantiid)
6.3. (Muud eraldised)
7. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
8. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
9. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
10. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
11. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
12. Kasum/kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügi-gruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele (+/-)
13.. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM ENNE TULUMAKSU (+/-)
14.. Jätkuvate tegevuste kasumi/kahjumiga seotud tulumaksu kulu (+) või tulu (-)
15. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM/KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU (+/-)
16. Lõpetatud tegevuste kasum/kahjum pärast tulumaksu (+/-)
17. ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM (+/-)
 
BIG
34 236
0
0
0
293
33 927
0
0
16
3 258
0
0
3 216
0
0
41
0
0
0
0
0
0
2 411
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35
-39
615
1 097
32 715
11 986
6 820
5 167
1
1 702
0
0
0
-554
171
0
-725
8 999
0
133
0
0
0
10 448
907
9 541
0
9 541
 
LUMINOR
129 379
19
0
217
0
124 058
4 690
10
385
30 313
0
0
13 334
4 036
8 190
4 753
0
47 720
0
0
35
47 685
39 908
12 628
11 359
0
10 097
0
1 262
7 146
0
3 071
-43
4 693
387
2 547
3 205
200 020
121 792
46 334
75 458
2 772
5 658
70
0
70
4 081
0
4 078
4
36 858
191
-71
0
0
0
28 808
-111
28 920
0
28 920
 
COOP
10 808
0
0
0
53
10 751
0
1
2
2 915
0
0
2 747
0
10
158
0
0
0
0
0
0
895
624
0
0
0
0
0
0
0
-46
0
-3
22
689
0
8 826
6 258
4 582
1 677
181
1 055
0
0
0
0
0
0
0
866
0
0
0
0
0
465
26
439
0
439
 
LHV
36 357
0
0
0
0
35 100
0
1 258
0
9 698
0
0
9 698
0
0
0
0
2 660
2 660
0
0
0
13 905
5 597
0
0
0
0
0
-46
-223
0
0
107
0
93
13
37 546
16 518
10 211
6 307
0
872
0
0
0
0
0
0
0
8 261
0
0
0
0
0
11 894
1 295
10 600
0
10 600
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
11 989
0
11 981
10 217
9 658
559
0
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 003
201
803
0
803
 
CITADELE
2 752
0
0
0
0
2 752
0
0
0
572
0
0
325
0
12
235
0
0
0
0
0
0
145
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
232
77
2 394
1 458
1 178
280
21
171
179
0
179
32
0
32
0
2 090
0
3
0
0
0
-1 202
2
-1 204
0
-1 204
 
SEB
53 764
0
483
0
0
52 328
0
827
126
2 831
0
0
1 650
0
0
1 180
0
29
0
29
0
0
28 238
7 994
0
0
0
0
0
2 799
867
0
0
0
172
19 467
20 118
74 394
22 900
20 092
2 808
2 164
3 819
-2
0
-2
774
0
774
0
4 365
0
0
0
0
0
40 370
5 652
34 718
0
34 718
 
SWED
106 994
1 923
2 531
0
0
102 272
0
0
267
8 147
1 473
0
1 748
192
0
4 734
0
67 811
11
0
0
67 800
49 113
14 291
255
0
255
0
0
4 897
-461
0
15
3
0
6 868
90
212 967
59 552
42 468
17 084
2 668
3 846
0
0
0
1 600
962
638
0
8 482
0
0
0
0
0
136 820
9 663
127 157
0
127 157
 
TBB
1 471
0
0
0
0
1 451
0
0
20
546
0
0
426
0
0
120
0
8
0
8
0
0
662
539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
413
0
150
193
1 426
1 775
1 557
219
2
304
0
0
0
32
0
0
32
114
0
0
0
0
0
-800
0
-800
0
-800
 
OP
4 744
0
0
0
0
4 744
0
0
0
785
0
0
785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
661
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
104
4 432
1 512
653
859
0
386
0
0
0
0
0
0
0
1 969
0
0
0
0
0
566
179
387
0
387
 
FOLKE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300
0
0
0
-300
0
0
0
0
38
0
54
0
-226
46
14
33
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-278
0
-278
0
-278
 
INBANK
19 150
0
0
0
0
19 150
0
0
0
3 936
0
0
3 936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429
923
0
0
0
0
0
0
582
0
0
0
0
325
567
15 061
6 431
4 382
2 049
0
888
0
0
0
0
0
0
0
5 589
0
0
0
0
0
2 153
276
1 877
0
1 877
 
TF
6 213
0
0
0
0
6 213
0
0
0
540
0
0
0
0
0
540
0
0
0
0
0
0
169
0
-538
0
-538
0
0
0
0
0
0
-13
0
0
224
5 067
1 420
419
1 001
0
35
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
0
0
3 505
491
3 015
0
3 015
 
HOLM
5 665
0
0
0
0
5 665
0
0
0
484
0
0
484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
0
4 959
3 477
1 541
1 936
2
175
0
0
0
-2
0
-2
0
789
0
0
0
0
0
518
64
453
0
453

Krediidiasutuste lühendite selgitused