Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
16 413
0
0
0
55
16 356
0
3
0
1 493
0
0
1 488
0
0
5
0
0
0
0
0
0
841
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-330
-6
558
771
15 117
6 226
3 641
2 585
431
0
0
0
0
3 005
0
-307
0
0
0
5 761
308
5 453
0
5 453
 
DANSKE
5 494
316
0
0
0
4 688
0
2
487
238
177
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 285
265
0
0
0
0
0
234
0
0
0
0
0
65
214
6 362
5 140
3 772
1 368
62
0
0
0
-195
-3 706
0
0
0
0
0
5 062
0
5 062
0
5 062
 
LUMINOR
15 733
0
0
0
0
15 630
0
102
0
1 885
0
0
1 472
0
122
291
0
0
0
0
0
0
2 803
884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
809
0
1 080
46
17 610
14 107
8 175
5 931
251
0
0
0
-1 026
423
0
21
0
0
0
3 834
0
3 834
0
3 834
 
EKRE
2 834
0
0
0
100
2 639
0
42
52
660
0
0
602
0
0
57
0
0
0
0
0
0
524
252
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
169
321
2 296
2 103
1 651
452
140
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
43
0
43
0
43
 
HANDELSB
374
0
0
0
0
374
0
0
0
97
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
103
0
391
557
285
272
3
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
-198
0
-198
0
-198
 
LHV
7 971
6
30
7 967
0
0
0
-32
0
722
0
0
722
0
0
0
0
2 178
2 178
0
0
0
3 677
1 444
0
0
0
0
0
-5
-43
0
0
-15
0
39
12
11 625
5 336
3 013
2 323
230
0
0
0
0
813
0
0
0
0
0
5 245
0
5 245
0
5 245
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 928
0
1 928
1 716
1 364
352
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
40
161
0
161
 
CITADELE
1 591
0
0
0
0
1 591
0
0
0
165
0
0
140
0
0
24
0
0
0
0
0
0
241
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203
0
160
5
1 989
988
764
224
37
0
0
0
-62
34
0
0
0
0
0
991
0
991
0
991
 
SCANIA
375
0
0
0
0
375
0
0
0
25
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
46
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
381
109
97
12
0
0
0
0
0
0
0
465
0
0
0
-194
0
-194
0
-194
 
SEB
21 771
0
448
0
0
20 965
0
212
146
2 157
0
0
501
0
863
793
0
9
0
9
0
0
13 529
3 833
0
0
0
0
0
1 789
-606
0
0
0
1
7 217
6 598
31 123
12 279
9 281
2 998
765
0
0
0
43
370
0
7
0
0
0
17 658
17 500
158
0
158
 
SWED
51 289
2 257
1 316
0
0
47 650
0
0
66
6 255
1 075
0
2 762
425
0
1 993
0
45 606
6
0
0
45 600
25 713
6 896
0
0
0
0
0
2 654
-747
0
-13
0
0
3 385
49
114 688
25 121
17 760
7 360
667
0
0
0
25
-1 483
0
0
0
0
0
90 358
35 500
54 858
0
54 858
 
ÄRIP
795
0
0
0
0
782
0
0
13
243
0
0
168
0
0
75
0
1
0
1
0
0
635
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394
0
17
70
1 269
637
531
105
90
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
450
0
450
0
450
 
OP
1 397
0
0
0
0
1 397
0
0
0
361
0
0
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1 118
463
288
175
170
0
0
0
-11
0
0
0
0
0
0
495
0
495
0
495
 
FOLKE
1
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
-8
-7
49
0
209
100
22
78
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
0
101
0
101
 
TF
2 035
0
0
0
0
2 035
0
0
0
206
0
0
0
0
206
0
0
0
0
0
0
0
24
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
193
1 661
487
82
406
0
0
0
0
0
308
0
0
0
0
0
865
0
865
0
865
 
INBANK
3 068
0
0
0
0
3 068
0
0
0
571
0
0
571
0
0
0
0
1 204
0
1 204
0
0
116
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
128
3 633
1 308
985
323
32
0
0
0
0
590
-1 552
0
0
0
0
3 256
-104
3 360
0
3 360

Krediidiasutuste lühendite selgitused