Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
32 856
0
0
0
133
32 694
0
30
0
3 307
0
0
3 279
0
0
28
0
0
0
0
0
0
2 064
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-255
-12
569
1 423
30 342
13 033
7 179
5 853
1 554
0
0
0
923
3 419
0
-1 050
0
0
0
12 463
549
11 914
0
11 914
 
DANSKE
7 645
214
0
0
0
6 728
0
0
704
517
299
0
60
0
0
158
0
0
0
0
0
0
964
739
0
0
0
0
0
6
0
0
0
3
0
1 260
24
8 599
10 816
7 538
3 278
321
0
0
0
-253
-1 574
0
33
0
0
-40 192
-40 936
0
-40 936
0
-40 936
 
LUMINOR
141 783
3 636
0
177
0
134 014
2 705
165
1 086
28 335
0
0
14 835
2 646
6 465
4 389
0
6 372
0
0
58
6 314
44 618
12 384
8 955
0
7 602
0
1 353
3 414
0
527
726
4 972
-37
2 437
7 825
165 223
118 828
57 059
61 769
6 076
-300
0
-300
2 250
10 191
373
-36
0
0
89
27 330
2 655
24 675
0
24 675
 
COOP
7 698
0
0
0
136
7 526
0
2
33
2 173
0
0
2 046
0
11
117
0
0
0
0
0
0
936
484
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
-5
0
273
794
5 447
4 815
4 053
762
706
0
0
0
0
304
0
2
0
0
0
-380
0
-380
0
-380
 
HANDELSB
677
0
0
0
0
677
0
0
0
123
0
0
98
0
0
26
0
0
0
0
0
0
102
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
194
0
806
2 275
1 768
507
6
0
0
0
0
-429
0
0
0
0
0
-1 045
0
-1 045
0
-1 045
 
LHV
22 676
23
113
0
0
22 052
0
489
0
4 096
0
0
4 096
0
0
0
0
2 286
2 286
0
0
0
10 183
4 438
0
0
0
0
0
-6
73
0
0
-7
0
37
1
26 706
13 204
7 958
5 247
1 060
0
0
0
0
1 431
0
0
0
0
0
11 010
1 227
9 783
0
9 783
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 577
0
8 573
7 156
6 522
633
613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
804
74
730
0
730
 
CITADELE
2 775
0
0
0
0
2 775
0
0
0
501
0
0
413
0
32
56
0
0
0
0
0
0
427
217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
0
262
2
3 041
1 698
1 395
303
148
-6
0
-6
11
737
0
0
0
0
0
440
7
433
0
433
 
SCANIA
930
0
0
0
0
930
0
0
0
83
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 061
1 570
2 309
240
213
27
1 268
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
713
-6
719
0
719
 
SEB
50 790
0
1 137
0
0
48 130
0
1 460
64
4 889
0
0
1 696
0
1 611
1 582
0
26
0
26
0
0
29 580
7 891
0
0
0
0
0
1 958
3 122
0
0
0
1
16 177
15 343
73 531
24 200
19 935
4 265
3 602
-34
0
-34
-57
-1 858
0
0
0
0
0
47 611
6 666
40 946
0
40 946
 
SWED
108 066
3 751
3 321
0
0
100 922
0
0
71
12 541
1 728
0
6 384
193
0
4 236
0
53 066
166
0
0
52 900
53 548
13 936
313
0
313
0
0
5 097
-912
0
4
-2
0
8 430
53
201 080
56 950
40 816
16 134
3 365
0
0
0
130
976
0
0
0
0
0
139 661
26 801
112 859
0
112 859
 
TBB
1 716
0
0
0
0
1 641
0
0
75
506
0
0
347
0
0
159
0
0
0
0
0
0
1 054
714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628
0
78
185
2 070
1 683
1 433
250
268
0
0
0
36
-119
0
0
0
0
0
202
43
159
0
159
 
OP
3 098
0
0
0
0
3 098
0
0
0
718
0
0
718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
118
2 589
1 451
649
802
447
0
0
0
0
693
0
0
0
0
0
-2
0
-2
0
-2
 
FOLKE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
-6
0
57
0
196
86
4
82
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
99
0
99
 
INBANK
10 289
0
0
0
0
10 289
0
0
0
2 716
0
0
2 716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330
351
0
0
0
0
0
0
266
0
0
0
0
261
571
7 507
3 455
2 452
1 003
281
0
0
0
0
2 010
0
0
0
0
0
1 761
-41
1 802
0
1 802
 
TF
5 840
0
0
0
0
5 840
0
0
0
529
0
0
0
0
0
529
0
0
0
0
0
0
65
0
-352
0
-352
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
397
4 624
1 466
333
1 133
2
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
3 097
434
2 663
0
2 663
 
HOLM
4 662
0
0
0
0
4 662
0
0
0
693
0
0
693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
3 556
2 478
1 181
1 297
103
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
943
75
868
0
868

Krediidiasutuste lühendite selgitused