Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
1.1.1.    Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2.    Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
1.1.3.    Müügivalmis finantsvarad
1.1.4.    Laenud ja nõuded
1.1.5.    Lõpptähtajani hoitavad investeeringud
1.1.6.    Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
1.1.7.    Muud varad
1.1.8. Intressitulu kohustustistelt
1.2. Intressikulu
1.2.1.    Kauplemiseks hoitava finantskohustised
1.2.2.    Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
1.2.3.    Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustised
1.2.4.    Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
1.2.5.    Muud kohustised
1.2.6. Intressikulu varadelt
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.5. Teenus- ja vahendustasu tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasu kulu
1.7. Netokasum või (-) -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohustiste kajast lõp, mida ei ole mõõdet õigl väärt.muut. läbi kasumiar
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustistest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustistest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.11. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.12. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.13. Muud tegevustulud
1.14. Muud tegevuskulud
1.15. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
2.1.    Personalikulud
2.2.    Muud halduskulud
3. Kulum
4. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
5. Selliste finantsv väärtuse langus või (-) väärt languse tühistamine, mida ei ole mõõdet õigl väärt muutustega läbi kasumiaruande
6. Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
7. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
8. Negatiivne firmaväärtus
9. Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest
10. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
11. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
12. Jätkuvate tegevuste kasumi/kahjumiga seotud tulumaksu kulu või tulu (-)
13. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
14. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
15. ARUANDEAASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
69 755
350
0
0
69 393
0
0
11
0
5 820
0
0
5 804
0
0
16
0
0
3 031
346
0
-147
0
0
-218
16
2 593
3 269
65 595
26 478
16 060
10 418
1 338
535
18 525
0
-839
0
0
0
19 557
2 432
17 126
0
17 126
 
DANSKE
23 003
1 776
0
0
19 344
0
0
10
1 873
1 337
1 155
0
182
0
0
0
0
0
6 510
2 038
0
1 192
0
0
0
0
225
1 708
25 847
24 842
13 592
11 250
249
0
-5 293
0
0
0
0
0
6 049
0
6 049
0
6 049
 
LUMINOR
26 617
0
0
0
25 576
0
0
219
822
3 807
0
0
2 623
0
334
850
0
0
2 867
726
0
0
0
0
980
0
830
458
26 303
16 281
9 894
6 387
810
0
824
0
2
0
454
0
8 840
1 384
7 456
0
7 456
 
EKRE
9 623
0
554
0
8 611
33
0
157
269
1 927
0
0
1 709
0
0
219
0
0
2 376
896
0
0
-341
0
-11
5
379
1 060
8 149
8 165
6 038
2 127
293
0
-83
0
63
0
0
0
-290
0
-290
0
-290
 
HANDELSB
1 816
0
0
0
1 816
0
0
0
0
420
0
0
420
0
0
0
0
0
181
128
2
0
0
0
35
0
416
0
1 902
2 233
1 099
1 134
11
0
136
0
0
0
0
0
-478
0
-478
0
-478
 
LHV
26 614
0
182
24
27 309
0
0
-901
0
2 586
0
0
2 586
0
0
0
0
0
12 624
4 725
0
-21
490
0
265
0
189
182
32 670
17 923
10 452
7 471
827
0
2 953
0
0
0
0
0
10 967
0
10 967
-50
10 917
 
VERSO
4 135
0
0
873
2 388
548
0
325
0
1 787
0
0
1 787
0
0
0
0
2
5 085
2 645
746
1
43
0
1 508
0
16
254
6 850
6 342
4 435
1 907
309
0
-118
0
19
0
0
0
298
0
298
0
298
 
NORDEA*
52 982
0
0
0
48 416
27
0
0
4 539
4 028
84
0
2 149
0
1 774
21
0
0
8 552
2 446
0
0
0
0
311
0
4 799
0
60 169
27 566
16 947
10 619
181
-2 074
3 064
0
0
0
0
0
31 431
6 286
25 145
0
25 145
 
CITADELE
5 910
0
0
0
5 910
0
0
0
0
1 192
0
0
1 192
0
0
0
0
0
1 401
211
0
0
0
0
1 053
0
689
11
7 640
3 653
2 580
1 073
135
0
2 391
0
-17
0
0
0
1 477
0
1 477
0
1 477
 
SCANIA
1 466
0
0
0
1 466
0
0
0
0
133
0
0
0
0
133
0
0
0
217
41
0
0
0
0
0
0
0
0
1 510
426
368
58
1
0
0
0
-21
0
0
0
1 105
0
1 105
0
1 105
 
SEB
85 457
0
1 402
0
81 108
0
0
1 478
1 469
9 451
0
0
2 516
0
3 092
3 842
0
50
54 792
14 410
0
6 051
-81
0
0
23
33 255
31 500
124 187
48 806
36 017
12 789
3 592
0
-3 869
0
841
0
0
0
74 817
7 500
67 317
0
67 317
 
SWED
206 371
14 743
0
0
191 411
0
0
0
217
28 047
6 021
0
11 618
2 065
0
8 344
0
197
105 898
27 455
0
14 318
0
-45
0
0
19 290
142
290 383
112 860
71 135
41 725
3 023
74
-3 074
0
0
0
33 570
0
211 070
19 883
191 188
0
191 188
 
ÄRIP
2 719
0
0
0
2 705
0
0
0
14
1 023
0
0
710
0
0
313
0
5
2 997
1 239
0
0
0
0
2 322
0
467
422
5 825
2 917
2 390
526
309
0
-181
436
0
0
0
0
2 345
0
2 345
0
2 345
 
OP
5 897
0
0
0
5 897
0
0
0
0
1 572
0
0
1 572
0
0
0
0
0
943
196
0
0
0
0
0
0
6
0
5 077
2 080
1 061
1 019
710
42
0
0
0
0
0
0
2 245
0
2 245
0
2 245
 
FOLKE
36
0
0
0
35
0
0
1
0
28
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
-187
0
0
0
16
-60
131
0
-92
299
102
197
37
0
-621
0
0
0
0
0
193
0
193
0
193
 
INBANK
10 424
0
0
0
10 424
0
0
0
0
2 018
0
0
2 018
0
0
0
0
0
599
480
0
0
0
0
0
0
511
808
8 228
4 505
3 152
1 354
0
0
1 796
-5 816
0
0
0
0
7 742
0
7 742
0
7 742

Krediidiasutuste lühendite selgitused