Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
66 385
0
0
0
239
66 134
0
12
0
6 112
0
0
6 082
0
0
30
0
0
0
0
0
0
3 573
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-315
-299
1 916
3 034
61 802
27 765
14 711
13 054
2 015
0
0
0
1 261
12 400
0
-985
0
0
0
19 346
1 644
17 703
0
17 703
 
DANSKE
20 070
760
0
0
0
17 296
0
0
2 015
1 153
565
0
201
0
0
387
0
0
0
0
0
0
4 485
1 614
0
0
0
0
0
2 490
0
0
0
-1 590
0
313
414
22 586
23 660
16 108
7 552
438
0
0
0
181
-7 274
0
21
0
0
0
5 560
563
4 997
0
4 997
 
LUMINOR
63 466
0
0
0
0
61 863
1 094
509
0
11 862
0
0
8 508
981
596
1 777
0
28 177
0
0
0
28 177
10 610
3 510
3 194
0
2 557
0
637
444
0
0
682
3 543
0
5 733
242
100 236
57 002
30 881
26 121
1 316
0
0
0
1 401
-3 385
0
423
0
0
0
43 479
1 605
41 874
0
41 874
 
COOP
13 023
0
0
0
406
12 330
0
94
193
3 077
0
0
2 827
0
0
251
0
0
0
0
0
0
2 273
1 118
-12
-12
0
0
0
0
0
0
0
4
0
788
1 291
10 590
9 167
7 087
2 080
665
0
0
0
0
553
0
1
0
0
0
203
22
181
0
181
 
HANDELSB
1 502
0
0
0
0
1 502
0
0
0
380
0
0
376
0
5
0
0
0
0
0
0
0
205
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
431
0
1 663
2 174
1 156
1 018
11
0
0
0
0
-498
0
0
0
0
0
-24
0
-24
0
-24
 
LHV
37 475
23
108
0
5
35 243
0
2 096
0
6 600
0
0
3 241
0
0
3 359
0
2 178
2 178
0
0
0
18 385
7 246
0
0
0
0
0
-3
407
0
0
63
0
994
44
45 609
22 548
12 853
9 694
1 135
0
0
0
0
4 708
0
0
0
0
0
17 218
1 676
15 542
0
15 542
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 149
0
10 149
9 291
7 749
1 542
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
751
150
601
0
601
 
CITADELE
6 140
0
0
0
0
6 140
0
0
0
921
0
0
664
0
151
106
0
0
0
0
0
0
1 575
278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 327
0
556
12
8 386
3 993
2 945
1 049
147
-37
0
-37
-111
-791
0
0
0
0
0
5 112
13
5 098
0
5 098
 
SCANIA
1 648
0
0
0
0
1 648
0
0
0
110
0
0
0
0
110
0
0
0
0
0
0
0
180
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 643
432
375
57
1
0
0
0
0
0
0
615
0
0
0
595
-133
729
0
729
 
SEB
92 918
1
1 747
0
0
89 056
0
1 623
492
9 134
0
0
2 351
0
3 837
2 946
0
30 044
0
44
0
30 000
57 862
16 153
0
0
0
0
0
5 787
1 397
0
0
0
3
29 713
27 714
164 723
50 095
37 643
12 451
3 186
0
0
0
-53
-1 139
0
293
0
0
0
112 342
26 556
85 786
0
85 786
 
SWED
213 691
9 289
6 011
0
0
198 213
0
0
178
25 691
4 073
0
12 167
1 090
0
8 361
0
45 757
157
0
0
45 600
107 858
28 562
771
0
771
0
0
13 959
-2 899
0
-20
-14
0
14 807
114
339 545
111 881
75 411
36 470
2 856
0
0
0
-1
-14 778
0
0
0
0
0
239 588
56 392
183 195
0
183 195
 
ÄRIP
3 416
0
0
0
0
3 331
0
0
85
1 028
0
0
662
0
0
366
0
1
0
1
0
0
2 976
1 369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 788
23
140
435
5 513
2 995
2 475
520
397
0
0
0
0
-170
470
0
0
0
0
1 821
143
1 678
0
1 678
 
OP
6 811
0
0
0
0
6 811
0
0
0
1 836
0
0
1 836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
552
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
5 412
2 384
1 160
1 224
713
0
0
0
324
0
0
0
0
0
0
1 992
210
1 782
0
1 782
 
FOLKE
1
0
0
0
0
0
0
1
0
22
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
1
-7
137
0
289
193
54
139
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
0
66
0
66
 
INBANK
15 153
0
0
0
0
15 153
0
0
0
3 261
0
0
3 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
529
579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354
818
11 377
5 823
4 038
1 786
220
0
0
0
0
1 367
-1 552
0
0
1 204
0
6 723
501
6 222
0
6 222
 
TF
9 703
0
0
0
0
9 703
0
0
0
988
0
0
0
0
988
0
0
0
0
0
0
0
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
821
8 004
2 423
460
1 963
2
0
0
0
0
941
0
0
0
0
0
4 639
529
4 110
0
4 110

Krediidiasutuste lühendite selgitused