Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
49 916
0
0
0
171
49 739
0
6
0
4 499
0
0
4 479
0
0
20
0
0
0
0
0
0
2 624
227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-344
-295
1 517
2 295
46 397
19 760
10 946
8 814
1 460
0
0
0
890
8 876
0
-1 086
0
0
0
16 497
1 316
15 181
0
15 181
 
DANSKE
15 687
630
0
0
0
13 452
0
0
1 604
883
394
0
177
0
0
312
0
0
0
0
0
0
3 825
1 212
0
0
0
0
0
2 282
0
0
0
-1 560
0
223
293
18 069
18 212
12 185
6 027
262
0
0
0
183
-6 419
0
5
0
0
0
5 825
527
5 298
0
5 298
 
LUMINOR
46 515
0
0
0
0
46 277
0
238
0
7 152
0
0
5 589
0
302
1 261
0
2 000
0
0
0
2 000
8 247
2 513
2 175
0
2 118
0
57
0
0
0
0
2 745
0
3 171
113
55 075
40 653
24 129
16 524
745
0
0
0
1 412
-2 835
0
-24
0
0
0
15 124
1 301
13 824
0
13 824
 
COOP
9 419
0
0
0
311
8 850
0
92
165
2 224
0
0
2 029
0
0
195
0
0
0
0
0
0
1 777
803
-32
-32
0
0
0
0
0
0
0
5
0
421
919
7 643
6 733
5 237
1 496
474
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
52
0
52
0
52
 
HANDELSB
1 137
0
0
0
0
1 137
0
0
0
294
0
0
294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
310
0
1 230
1 562
829
734
8
0
0
0
0
-262
0
0
0
0
0
-78
0
-78
0
-78
 
LHV
24 799
13
0
0
92
25 538
0
-843
0
2 303
0
0
2 303
0
0
0
0
2 178
2 178
0
0
0
13 770
5 103
0
0
0
0
0
-15
182
0
0
71
0
867
40
34 406
16 345
9 325
7 020
821
0
0
0
0
3 885
22
0
0
0
0
13 333
1 132
12 200
0
12 200
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 862
0
6 862
6 292
5 246
1 046
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507
102
406
0
406
 
CITADELE
4 352
0
0
0
0
4 352
0
0
0
692
0
0
486
0
126
79
0
0
0
0
0
0
1 204
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 023
0
429
6
6 168
2 883
2 202
681
111
0
0
0
-101
508
0
0
0
0
0
2 767
8
2 759
0
2 759
 
SCANIA
1 194
0
0
0
0
1 194
0
0
0
82
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
0
134
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 189
318
282
36
1
0
0
0
0
0
0
575
0
0
0
296
0
296
0
296
 
SEB
68 512
1
1 296
0
0
65 805
0
1 007
403
6 678
0
0
1 672
0
2 831
2 175
0
31
0
31
0
0
42 988
12 041
0
0
0
0
0
4 922
415
0
0
0
2
21 466
19 818
99 799
36 452
27 573
8 879
2 319
0
0
0
-17
-84
0
44
0
0
0
61 086
17 500
43 586
0
43 586
 
SWED
158 466
7 031
4 404
0
0
146 873
0
0
157
19 104
2 995
0
8 854
1 006
0
6 249
0
45 756
156
0
0
45 600
80 161
21 382
558
0
558
0
0
8 513
-1 885
0
-23
-10
0
11 913
104
262 859
83 244
55 130
28 114
2 113
0
0
0
38
-8 446
0
0
0
0
0
185 909
48 877
137 031
0
137 031
 
ÄRIP
2 477
0
0
0
0
2 420
0
0
57
769
0
0
494
0
0
274
0
1
0
1
0
0
2 024
930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 289
23
75
280
3 910
2 062
1 696
366
283
0
0
0
0
93
0
0
0
0
0
1 473
143
1 330
0
1 330
 
OP
4 735
0
0
0
0
4 735
0
0
0
1 464
0
0
1 464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3 567
1 618
875
743
507
0
0
0
-15
0
0
0
0
0
0
1 456
135
1 322
0
1 322
 
FOLKE
1
0
0
0
0
0
0
1
0
16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
-14
-7
113
0
257
157
53
105
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
76
0
76
 
INBANK
10 569
0
0
0
0
10 569
0
0
0
2 220
0
0
2 220
0
0
0
0
1 204
0
1 204
0
0
381
412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
549
9 277
4 178
2 950
1 228
142
0
0
0
0
1 936
-1 552
0
0
0
0
4 573
114
4 459
0
4 459
 
TF
6 969
0
0
0
0
6 969
0
0
0
674
0
0
0
0
674
0
0
0
0
0
0
0
80
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
596
5 780
1 658
298
1 360
1
0
0
0
0
640
0
0
0
0
0
3 481
0
3 481
0
3 481

Krediidiasutuste lühendite selgitused