Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
66 965
0
0
0
277
66 625
0
63
0
6 423
0
0
6 353
0
0
70
0
0
0
0
0
0
4 287
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-194
-15
1 067
2 873
62 576
26 291
14 527
11 765
3 238
0
0
0
304
8 013
0
-1 275
0
0
0
26 005
1 750
24 255
0
24 255
 
LUMINOR
279 502
104
0
404
0
269 832
7 431
339
1 392
65 049
0
0
32 062
7 354
12 990
12 643
0
6 404
0
0
90
6 314
90 719
26 707
25 885
0
24 227
0
1 658
16 419
0
271
205
11 351
6 497
9 104
16 519
338 082
246 129
106 044
140 085
12 080
-828
0
-828
929
42 704
1 157
-21
0
0
89
34 365
3 386
30 979
0
30 979
 
COOP
16 904
0
0
0
225
16 640
0
3
36
4 892
0
0
4 600
0
21
271
0
0
0
0
0
0
1 998
1 105
7
7
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
772
1 769
11 908
10 254
8 683
1 571
1 549
0
0
0
0
381
0
2
0
0
0
-278
0
-278
0
-278
 
HANDELSB
1 232
0
0
0
0
1 232
0
0
0
246
0
0
196
0
5
45
0
0
0
0
0
0
178
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
469
0
1 556
3 511
2 335
1 176
15
0
0
0
0
-682
0
0
0
0
0
-1 287
0
-1 287
0
-1 287
 
LHV
51 772
23
333
0
0
50 101
0
1 315
0
13 498
0
0
13 498
0
0
0
0
2 303
2 303
0
0
0
23 555
10 666
0
0
0
0
0
-34
86
0
0
77
0
180
9
53 766
27 758
16 162
11 596
2 755
0
0
0
0
2 963
0
0
0
0
0
20 290
2 517
17 772
0
17 772
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 853
0
17 843
15 277
14 045
1 232
1 307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260
252
1 007
0
1 007
 
CITADELE
5 711
0
0
0
0
5 711
0
0
0
1 121
0
0
760
0
79
282
0
0
0
0
0
0
663
322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
541
0
533
128
5 878
3 193
2 651
542
318
-19
0
-19
-34
320
0
14
0
0
0
2 048
9
2 039
0
2 039
 
SEB
104 120
1
2 443
0
0
99 029
0
2 349
298
9 413
0
0
3 159
0
3 421
2 833
0
18 053
0
53
0
18 000
60 210
16 248
0
0
0
0
0
5 436
4 147
0
0
0
18
25 771
24 768
167 327
47 730
39 878
7 852
7 210
-48
0
-48
-3
-2 173
0
51
0
0
0
114 463
13 505
100 958
0
100 958
 
SWED
217 555
6 308
6 469
0
0
204 638
0
0
141
24 344
2 989
0
12 033
393
0
8 929
0
53 069
169
0
0
52 900
109 743
30 191
525
0
525
0
0
11 308
-2 337
0
0
-17
24
21 866
126
357 075
126 004
84 030
41 974
7 226
0
0
0
51
1 237
0
0
0
0
0
222 557
45 922
176 635
0
176 635
 
TBB
3 324
0
0
0
0
3 208
0
0
116
1 046
0
0
741
0
0
306
0
2
0
2
0
0
2 065
1 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 299
0
166
457
3 933
3 413
2 924
489
550
0
0
0
-23
-194
480
0
0
0
0
-293
30
-323
0
-323
 
OP
7 495
0
0
0
0
7 495
0
0
0
1 521
0
0
1 521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 089
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
215
6 699
3 390
1 424
1 966
831
0
0
0
0
908
0
0
0
0
0
1 570
220
1 350
0
1 350
 
FOLKE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
-1
0
111
0
83
144
9
135
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-86
0
-86
0
-86
 
INBANK
37 080
0
0
0
0
37 080
0
0
0
10 108
0
0
10 035
0
0
73
0
0
0
0
0
0
737
1 577
0
0
0
0
0
0
743
0
0
0
0
892
2 353
25 413
10 842
7 058
3 785
1 126
0
0
0
0
5 354
0
0
0
0
0
8 091
698
7 393
0
7 393
 
TF
12 128
0
0
0
0
12 128
0
0
0
1 118
0
0
0
0
0
1 118
0
0
0
0
0
0
172
0
-1 213
0
-1 213
0
0
0
0
0
0
-4
0
0
787
9 178
3 147
749
2 397
3
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
5 910
827
5 083
0
5 083
 
HOLM
9 920
0
0
0
0
9 920
0
0
0
1 301
0
0
1 300
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
7 708
5 608
2 619
2 989
237
0
0
0
0
804
0
0
0
0
0
1 059
109
950
0
950

Krediidiasutuste lühendite selgitused