Krediidiasutuse kasumiaruanne  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
1.1. Intressitulu
   1.1.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.1.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
   1.1.3. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.1.4. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
   1.1.5. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
   1.1.6. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.1.7. Muud varad
1.1.8. Kohustustest kogunenud intressitulu
1.2. Intressikulu
   1.2.1. Kauplemiseks hoitava finantskohustused
   1.2.2. Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
   1.2.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
   1.2.4. Tuletisinstrumentid - riskimaanduse arvestus, intressirisk
   1.2.5. Muud kohustused
1.2.6. Varadega seotud intressikulu
1.3. Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud
1.4. Dividenditulu
1.4.1. Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
1.4.2. Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
1.4.3. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.4.4. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest, mida arvestatakse muu kui kapitaliosaluse meetodi kohaselt
1.5. Teenus- ja vahendustasude tulu
1.6. Teenus- ja vahendustasude kulu
1.7. Netokasum või -kahjum, mis on saadud selliste finantsv ja -kohust kajast lõpet, mida ei ole mõõdet õigl väärt muut läbi kasumiaruande
1.7.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
1.7.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
1.7.3. Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused
1.7.4. Muu
1.8. Kauplemiseks hoitavatest finantsvar ja -kohust tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.9. Kauplemisel mittekasutatavatest kohust õigl väärt muutust läbi kasumiaruande kaj finantsv tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.10. Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum
1.11. Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) netokahjum
1.12. Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto
1.13. Netokasum või (-) netokahjum, mis tuleneb mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
1.14. Muud tegevustulud
1.15. Muud tegevuskulud
1.16. NETO TEGEVUSTULUD KOKKU
2. Halduskulud
   2.1. Personalikulud
   2.2. Muud halduskulud
3. Kulum
4. Korrigeerimisest tulenev netokasum või (-) netokahjum
4.1. Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
4.2. Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
5. Eraldised või (-) eraldiste tühistamine
6. Selliste finantsv väärt langus või (-) väärtuse languse tühist, mida ei ole mõõdetud õiglases väärt muutustega läbi kasumiaruande
7. Tütarettevõt, ühisettevõt ja sidusettevõt tehtud invest väärt langus või (-) väärt languse tühistamine
8. Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine
9. Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus
10. Kasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettev, ühisettev ja sidusettev tehtud invest, mida arvestatakse kapitaliosaluse meetodil
11. Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele
12. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU
13. Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu
14. JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM või (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU
15. Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu
16. AASTA KASUM VÕI (-) KAHJUM
 
BIG
33 104
0
0
0
112
32 982
0
9
0
2 956
0
0
2 948
0
0
8
0
0
0
0
0
0
1 705
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-451
-295
1 103
1 537
30 496
12 807
7 257
5 551
922
0
0
0
392
5 716
0
-780
0
0
0
11 439
839
10 600
0
10 600
 
DANSKE
10 935
418
0
0
0
9 297
0
0
1 219
325
211
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 900
774
0
0
0
0
0
2 058
0
0
0
-1 572
0
145
225
13 141
13 942
9 199
4 743
143
0
0
0
847
-7 358
0
0
0
0
0
5 567
457
5 111
0
5 111
 
LUMINOR
30 770
0
0
0
0
30 531
0
238
0
4 396
0
0
3 491
0
193
712
0
2 000
0
0
0
2 000
5 512
1 744
1 499
0
1 466
0
33
0
0
0
0
1 737
0
3 314
84
38 609
29 515
16 437
13 078
497
0
0
0
-93
-5 311
0
-8
0
0
0
14 009
0
14 009
0
14 009
 
COOP
6 013
0
0
0
214
5 604
0
86
110
1 405
0
0
1 289
0
0
116
0
0
0
0
0
0
1 191
521
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
275
641
4 914
4 420
3 426
994
295
0
0
0
0
215
0
0
0
0
0
-16
0
-16
0
-16
 
HANDELSB
743
0
0
0
0
743
0
0
0
195
0
0
195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
208
0
792
1 080
561
519
5
0
0
0
0
-86
0
0
0
0
0
-207
0
-207
0
-207
 
LHV
16 388
12
61
16 705
0
0
0
-391
0
1 480
0
0
1 480
0
0
0
0
2 178
2 178
0
0
0
9 286
3 237
0
0
0
0
0
-3
192
0
0
-6
0
84
27
23 375
10 827
6 275
4 552
506
0
0
0
0
2 288
0
0
0
0
0
9 754
631
9 123
0
9 123
 
NORDEA*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 653
0
4 653
4 024
3 346
679
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
120
480
0
480
 
CITADELE
2 925
0
0
0
0
2 925
0
0
0
338
0
0
285
0
0
53
0
0
0
0
0
0
721
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
573
0
295
6
4 085
1 961
1 520
441
73
0
0
0
-83
293
0
0
0
0
0
1 841
6
1 835
0
1 835
 
SCANIA
776
0
0
0
0
776
0
0
0
55
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
89
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
771
236
210
26
0
0
0
0
0
0
0
398
0
0
0
137
0
137
0
137
 
SEB
44 917
1
864
0
0
43 201
0
538
314
4 373
0
0
1 032
0
1 887
1 453
0
21
0
21
0
0
28 175
7 909
0
0
0
0
0
3 661
-455
0
0
0
1
14 389
13 193
65 234
24 511
18 508
6 004
1 514
0
0
0
-9
-320
0
44
0
0
0
39 494
17 500
21 994
0
21 994
 
SWED
103 750
4 217
2 853
0
0
96 557
0
0
123
12 419
1 997
0
5 551
877
0
3 993
0
45 749
149
0
0
45 600
52 945
13 661
380
0
380
0
0
5 461
-1 487
0
-32
-8
0
7 827
83
188 422
54 415
36 482
17 934
1 387
0
0
0
110
-7 600
0
0
0
0
0
140 109
42 465
97 644
0
97 644
 
ÄRIP
1 620
0
0
0
0
1 588
0
0
32
505
0
0
332
0
0
174
0
1
0
1
0
0
1 290
598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890
10
53
154
2 608
1 343
1 117
226
186
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
985
75
910
0
910
 
OP
3 112
0
0
0
0
3 112
0
0
0
786
0
0
786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2 525
1 067
616
451
340
0
0
0
296
0
0
0
0
0
0
822
46
776
0
776
 
FOLKE
1
0
0
0
0
0
0
1
0
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
0
0
-11
-7
95
0
247
126
50
76
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
0
104
0
104
 
INBANK
6 538
0
0
0
0
6 538
0
0
0
1 308
0
0
1 308
0
0
0
0
1 204
0
1 204
0
0
244
257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
457
6 142
2 668
1 964
704
85
0
0
0
0
1 296
-1 552
0
0
0
0
3 644
-79
3 723
0
3 723
 
TF
4 381
0
0
0
0
4 381
0
0
0
413
0
0
0
0
413
0
0
0
0
0
0
0
51
0
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
397
3 626
1 024
185
839
0
0
0
0
0
687
0
0
0
0
0
1 915
0
1 915
0
1 915

Krediidiasutuste lühendite selgitused