Krediidiasutuse väljastatud laenud ja kaasatud ressurss  
 
kuupäev

Kuni 31.12.2010 mln. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Antud laenud (sh nõuded krediidiasutustele ja keskpankadele)
    Antud laenude üldallahindlus
    Valitsus
    Krediidiasutused ja keskpangad
    Muud finantseerimisasutused*
    Mittefinantsettevõtjad
    Kodumajapidamised
    Mittetulundusühingud
Kaasatud nõudmiseni hoiused ja üleööhoiused
    Valitsus
    Krediidiasutused ja keskpangad
    Muud finantseerimisasutused*
    Mittefinantsettevõtjad
    Kodumajapidamised
    Mittetulundusühingud
Kaasatud muu ressurss
    Valitsus
    Krediidiasutused ja keskpangad
    Muud finantseerimisasutused*
    Mittefinantsettevõtjad
    Kodumajapidamised
    Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid
 
BIG
509 839
0
0
75 753
112
29 763
404 211
0
0
0
0
0
0
0
0
410 398
0
0
5 839
7 886
396 187
486
 
DANSKE
594 459
-387
158 058
75 841
1 640
345 410
107
13 403
56 057
59
7 205
4 397
40 651
3 686
59
909 510
0
907 823
0
1 677
10
0
 
LUMINOR
13 354 954
-16
155 516
2 302 175
1 817 081
3 717 755
5 353 751
8 677
7 331 997
906 815
32 354
334 926
3 322 265
2 680 224
55 414
4 532 322
370 807
2 337 888
73 765
681 346
1 064 225
4 291
 
COOP
403 418
0
0
61 208
107 189
100 634
131 978
2 408
105 390
9
0
1 629
53 796
46 007
3 949
292 219
0
5 501
26 917
31 276
226 336
2 189
 
HANDELSB
103 717
0
0
32 944
0
65 174
5 587
12
38 518
1 272
0
175
32 774
4 295
2
65 444
0
65 444
0
0
0
0
 
LHV
1 739 680
-4 223
740
758 245
107 566
673 696
184 406
15 027
1 439 156
20 338
487
343 142
636 781
417 720
20 688
202 456
1 402
11 548
39 392
80 832
58 276
11 007
 
NORDEA*
182
0
0
182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
CITADELE
191 647
0
0
58 853
305
35 245
96 970
273
139 683
0
75 354
988
44 100
19 236
5
48 265
0
0
1 687
15 978
30 585
15
 
SCANIA
49 966
0
0
774
0
49 191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 654
0
0
50 654
0
0
0
 
SEB
6 085 860
0
132 644
864 077
714 400
1 951 437
2 337 387
71 832
4 035 617
293 490
62 388
417 881
1 618 491
1 521 685
121 682
1 387 282
13 998
964 739
17 263
56 584
332 964
1 735
 
SWED
10 215 796
0
168 714
2 358 533
867 589
2 787 245
3 751 051
282 664
7 654 713
296 984
17 194
547 785
2 979 992
3 568 498
244 259
1 053 858
28 731
6 432
27 594
203 729
780 931
6 443
 
ÄRIP
184 128
-296
0
121 501
14 105
42 785
5 737
0
118 941
0
0
12 234
91 138
14 669
899
44 015
13
0
8 546
2 458
32 942
57
 
OP
531 099
0
82 450
127 795
10 387
310 467
0
0
161 961
55 591
0
12 026
94 343
0
1
371 676
0
371 676
0
0
0
0
 
FOLKE
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884
0
884
0
0
0
0
 
TF
60 900
0
0
1 274
0
1 800
57 826
0
0
0
0
0
0
0
0
54 154
0
54 154
0
0
0
0
 
INBANK
305 658
0
0
77 668
109 609
771
117 609
0
0
0
0
0
0
0
0
276 460
106
0
2 684
10 651
262 266
754

*Muud finantseerimisasutused - juriidilised isikud, mille peamiseks tegevusalaks on finantsvahendus- ja/või finantsvahenduse abiteenuste pakkumine. Finantsvahendajad on näiteks investeerimisfondid, investeerimisühingud, liisinguettevõtted, faktooringuettevõtted, pandimajad, muud laenuandmisele spetsialiseerunud ettevõtted, makseasutused, väärtpaberistajad, riski- ja arengukapitali ettevõtted, varasid hoidvad finantsettevõtted, kindlustusseltsid, pensionifondid. Finantsvahenduse abiettevõtted on näiteks reguleeritud väärtpaberituru korraldajad, finantskonsultatsioone osutavad ettevõtted, fondivalitsejad, valuutavahetajad, väärtpaberimaaklerid, kindlustusmaaklerid.


Krediidiasutuste lühendite selgitused