Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed äriliinide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Finantsnõustamine
Kauplemine
Jaepangandus
Äripangandus
Maksed ja arveldused
Hoidmisteenused
Varahaldus
Jaekliendimaaklerlus
Elukindlustus
Kahjukindlustus
Edasikindlustus
Kokku
 
30.06.2019
ArvSumma
00
5309 889
2191 348 275
1763 659
91 145
00
00
677 595
1419
59 626
00
3231 740 608

Selgitused