Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed äriliinide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Finantsnõustamine
Kauplemine
Jaepangandus
Äripangandus
Maksed ja arveldused
Hoidmisteenused
Varahaldus
Jaekliendimaaklerlus
Elukindlustus
Kahjukindlustus
Edasikindlustus
Kokku
 
31.03.2019
ArvSumma
1150
107 375
4091 799 853
1019 532
477
00
61 299
622 427
11 373
11 628
00
5041 833 714

Selgitused