Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed äriliinide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Finantsnõustamine
Kauplemine
Jaepangandus
Äripangandus
Maksed ja arveldused
Hoidmisteenused
Varahaldus
Jaekliendimaaklerlus
Elukindlustus
Kahjukindlustus
Edasikindlustus
Kokku
 
30.09.2019
ArvSumma
00
49 164
456474 271
35 809
2128 444
00
65 830
576 936
00
00
00
547530 454

Selgitused