Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
31.03.2020
ArvSumma
00
862136 280
00
179 434
00
169 939
438262 680
1333418 333

Selgitused