Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
30.09.2019
ArvSumma
00
310429 951
00
51 475
11 590
167 571
21589 867
547530 454

Selgitused