Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
30.06.2019
ArvSumma
00
1241 297 347
00
2236 409
1683
223 095
154403 074
3231 740 608

Selgitused