Operatsiooniriski kahjujuhtumite koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
31.03.2019
ArvSumma
10732 030
14164 828
426 497
113 117
22 373
68-4 533
1711 709 402
5041 833 714

Selgitused