Operatsiooniriski intsidentide koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
31.03.2020
ArvSumma
40
9060 995
80
3641 350
20
24942 541
1272319 999
1989424 885

Selgitused