Operatsiooniriski intsidentide koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
30.09.2019
ArvSumma
20
325220 612
90
273150
30
43315 101
166870 742
2713306 605

Selgitused