Operatsiooniriski intsidentide koondandmed juhtumite liikide lõikes  
 
andmed alates
andmed kuni

eurodes
 
 
Sisepettus
Välispettus
Tööhõivepraktika ja tööohutus
Kliendid, tooted ja äripraktika
Varaline kahju
Äritegevuse katkestused ja süsteemirikked
Teostamine, tarned ja protsessijuhtimine
Kokku
 
31.03.2019
ArvSumma
30
5984 508
9393
200236
20
22651
936133 068
1435218 256

Selgitused