Investeerimisühingute koondbilansi varakirje "Laenud ja
muud nõuded" tehingute teiste osapoolte lõikes
 
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Laenud*
Keskvalitsus
Kohalik omavalitsus
Riiklik sotsiaalkindlustusfond
Kindlustusandja ja pensionifond
Muu finantseerimisasutus**
Krediidiasutus
Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsasutus
Muu mittefinantseerimisasutus
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon
Kodumajapidamine
Keskpank
Nõuded teenuste osutamisest
Keskvalitsus
Kohalik omavalitsus
Riiklik sotsiaalkindlustusfond
Kindlustusandja ja pensionifond
Muu finantseerimisasutus**
Krediidiasutus
Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsasutus
Muu mittefinantseerimisasutus
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon
Kodumajapidamine
Keskpank
 
31.12.2014
20 303
0
0
0
0
506
0
0
19 767
0
30
0
1 415
0
0
0
17
0
25
0
1 370
0
2
0

* Kirje "Laenud" sisaldab ka hoiuseid.
**Muud finantseerimisasutused - juriidilised isikud, mille peamiseks tegevusalaks on finantsvahendus- ja/või finantsvahenduse abiteenuste pakkumine. Finantsvahendajad on näiteks investeerimisfondid, investeerimisühingud, liisinguettevõtted, faktooringuettevõtted, pandimajad, muud laenuandmisele spetsialiseerunud ettevõtted, makseasutused, väärtpaberistajad, riski- ja arengukapitali ettevõtted, varasid hoidvad finantsettevõtted. Finantsvahenduse abiettevõtted on näiteks reguleeritud väärtpaberituru korraldajad, finantskonsultatsioone osutavad ettevõtted, fondivalitsejad, valuutavahetajad, väärtpaberimaaklerid, kindlustusmaaklerid.