Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi AS SEB Elu-ja Pensionikindlustus  
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Indrek Holst  
Registrikood 10525330  
Aadress Tornimäe tn. 2, Tallinna linn, Harju maak, 15010 
Telefon +372 6658000; +372 6656140  
E-post elukindlustus@seb.ee  
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken