Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi AS Tallinn Airport GH  
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tiit Kepp  
Registrikood 11206785  
Aadress Lennujaama tee 12, Tallinn, 11101  
Telefon 372 605 8733, +372 605 8154  
E-post ops@tll.aero, ulle.lumiste@tll.aero  
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken