Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi AS United Motors  
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Kaljo Karilaid  
Registrikood 10527085  
Aadress Paldiski mnt 108, Tallinna linn, Harju maak, 10618 
Telefon +372 6593700  
E-post bmw@bmw.ee  
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken