Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi OÜ MA-AUTOKAUBAD 
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Mati Männamaa  
Registrikood 10222003  
Aadress Tallinna tn 3, Viljandi, Viljandimaa 71003  
Telefon +372 433 3747  
E-post autotare@autotare.ee  
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken