Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi OÜ KA Kindlustus 
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Andres Lippmaa 
Registrikood 12891045 
Aadress Lõmpsi tee 2, Tammiste küla, Sauga vald, Pärnumaa 
Telefon +372 51 25252 
E-post kakindlustus@gmail.com 
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken