Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi AS Aasta Auto 
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Andrias Tammistu 
Registrikood 10663664 
Aadress Sepa 24b, Tartu 5103 
Telefon 5020949 
E-post kristi.malva@skoda.ee 
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken