Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi AS Aasta Auto Pluss 
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Andres Tark 
Registrikood 10963047 
Aadress Aardla 101, Tartu 50414 
Telefon 6803640 
E-post aastaautopluss@vwtartu.ee 
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken