Kindlustuslepinguid vahendava juriidilisest isikust kindlustusagendi andmed:

Kindlustusagendi ärinimi AS Respo Haagised  
Vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi Toomas Antons 
Registrikood 10354808 
Aadress Tamme 21, Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, Tartumaa 
Telefon +372 357 7700 
E-post info@respo.ee 
Piiriülene vahendus

Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes:

Kahjukindlustuse liigid


Sulge aken