SEB Kort Bank AB

Data
Corporate Name
SEB Kort Bank AB
Home Country
Sweden
The date of receiving the right to provide cross-border services

List of cross-border services provided

List of cross-border services provided

List of services
4b. Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
Last changed: 10/01/2019 - 10:01