AS LHV Finance

Data
Corporate Name
AS LHV Finance
Commercial Registry Number
12417231
Address
Tartu mnt 2, Tallinn, Harju maakond, 10145
Phone
+372 680 2700
E-mail
Web Address
Capital Stock
200 000 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
AS LHV Pank, 10539549, Tartu mnt 2, Tallinn, Harju maakond, 10145
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/69
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 30/01/2023 - 11:18