IFX Payments Europe sp z.o.o.

Data
Corporate Name
IFX Payments Europe sp z.o.o.
Commercial Registry Number
0000842435
Address
Senatorska 2 (2nd floor), 00-075 Warsaw, Poland
The date of the decision on withdrawing the right to provide cross-border services
Payment Service Provider
UAB “PAYRNET”
Subject status Activity ended
Services provided in Estonia
Service country Service name
2. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt ja teha kõiki maksekonto pidamiseks vajalikke toiminguid
3. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole
5. Võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine