DS Kindlustus OÜ

Business name DS Kindlustus OÜ
Registry code 14686372
Aadress Tolli 13, Narva, 20306
Telefon 55687637
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Daniil Šustkov
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance
Land vehicles insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance