Garantiikeskus OÜ

Business name Garantiikeskus OÜ
Registry code 16430369
Aadress Sõpruse pst 145, 13425, Tallinn, Harju maakond
Telefon +372 634 7347
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Mindaugas Petronis
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Fire and natural forces insurance
Other property damage insurance
Miscellaneous financial loss insurance