Stora Enso Försäkringsaktiebolag

Data
Corporate Name
Stora Enso Försäkringsaktiebolag
Home Country
Sweden
Services provided in Estonia
Service country Service name
Accident ( Directive 73/239/EEC Annex A.1. )
Sickness ( Directive 73/239/EEC Annex A.2. )
Goods in transit ( Directive 73/239/EEC Annex A.7. )
General liability ( Directive 73/239/EEC Annex A.13. )
Credit ( Directive 73/239/EEC Annex A.14. )
Miscellaneous financial loss ( Directive 73/239/EEC Annex A.16. )