EMIRINTA TRAVEL OÜ

Business name EMIRINTA TRAVEL OÜ
Registry code 10897095
Aadress Ida-Viru maakond, Toila vald, Roodu küla, Jõeääre, 30505
Telefon +372 55592674
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jelena Muhhametšafikova
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance