Blogi

Huvide põrkumisel tuleb kõike ette

03. juuli 2017

Valdav enamik Swedbanki järelevalvega seotud finantsinspektsiooni töötajaid ei ole Swedbankis töötanud, kinnitab Finantsinpektsiooni juht Kilvar Kessler vastusena Glen Madise süüdistusele.

Valdav enamik Swedbanki järelevalvega seotud Finantsinspektsiooni töötajaid ei ole Swedbankis töötanud.

Finantsinspektsioonis töötab turu kogemusega isikuid, nagu ka turul töötab finantsjärelevalveasutuses töötamise kogemusega isikuid. Hindan kõrgelt erasektori kogemusi, kuid suhtun väga üheselt huvide konfliktide olukordadesse. Finantsinspektsiooni töötaja ei võta järelevalvemenetlusest osa ega osale juhatuse otsuse ettevalmistamisel, kui ta on isiklikult huvitatud asja lahendist. Ja kui juhatuse esimehel tekib põhjendatud kahtlus töötaja erapooletuses, on tal õigus töötaja menetlusest kõrvaldada.

Finantsinspektsioon on organiseeritud selliselt, et õigusküsimusele formaalse kirjaga vastamine läbib kolme- kuni neljakordse kontrolli. Kirja kavandi koostab ärivaldkonna töötaja, kelle tööle annab hinnangu äriliini juht ning kirja allkirjastab valdkonna eest vastutav juhatuse liige. Olulistes järelevalve küsimustes kaasatakse õigusosakond ja juhatuse esimees või teatud juhtudel kogu juhatus.

Vahel võib kahtlustada isiklikku vimma

Oleme aeg-ajalt täheldanud järelevalvetegevuses, et osapoolte huvide põrkumisel püütakse otsida järelevalveasutuse või tema üksikute töötajate tegudest motiive ning muid asjaolusid, mis ei pruugi vastata tegelikkusele. Tõenäoliselt on see ajendatud asutuse diskrediteerimise soovist, et selle tegevuse ausus ja õiguspärasus kahtluse alla seada. Klassikalise näitena julgen tuua nn isikliku vimma argumendi, kus osapoole ootustele või huvidele mittevastava otsuse langetamine vallandab etteheited. Ühel juhtumil algatas osapool selliste väidete kontrollimiseks kohtumenetluse, mis selgitas välja finantsinspektsiooni tegevuse erapooletuse, objektiivsuse ja seadusest lähtumise.

Lõpetuseks: ei mina, teenuse järelevalve valdkonna eest vastutav Andre Nõmm ega Swedbanki järelevalvega seotud valdav enamik finantsinspektsiooni töötajaid ole Swedbankis töötanud.

Swedbankilt kahju hüvitamist nõudvate investoritega toimunud Finantsinspektsiooni ametliku kirjavahetuse lõppkontrollija ja kirjade allkirjastaja on olnud juhatuse liige Andre Nõmm. Swedbankis kunagi töötanud Hannes Oja pole selles dialoogis olnud aktiivne, sisulise panusega on osalenud Finantsinspektsiooni esindajad, kes ei ole olnud Swedbanki töötajad. Hannes Oja on selles küsimuses allkirjastatud ühe kirja, kuna juhatuse liige viibis sel hetkel eemal.

*Artikkel ilmus 3. juulil 2017 ajalehes Äripäev.