Makseteenuste turu ülevaated ja statistika

  • Finantsinspektsioon avaldab kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate makseasutuste koondandmed. Koondandmed leiab Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Turul tegutsevate makseasutuste teenuste kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest
  • Statistika makseasutuste kohta kajastub ka igal aastal ilmuvas Finantsinspektsiooni aastaraamatus.

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.