Makseteenuste turu ülevaated ja statistika

Finantsinspektsioon avaldab üks kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate makseasutuste koondandmed.

Samuti koostab Finantsinspektsioon igas kvartalis lühiülevaated makseasutuste sektori olukorra ja arengusuundade kohta. 

Turul tegutsevate makseasutuste teenuste kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.