Makseteenuste turu ülevaated ja statistika

  • Finantsinspektsioon avaldab kord kvartalis järelevalve alla kuuluvate makseasutuste koondandmed. Koondandmed on leitavad Finantsinspektsiooni statistikakeskkonnast.
  • Samuti koostab Finantsinspektsioon igas kvartalis lühiülevaated makseasutuste sektori olukorra ja arengusuundade kohta. 
  • Turul tegutsevate makseasutuste teenuste kohta on võimalik lugeda 2 korda aastas ilmuvast Eesti finantsteenuste turu ülevaatest

Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel.