Finantsinspektsioon

Finantsinspektsioon on autonoomse pädevuse ja eelarvega finantsjärelevalve ning kriisilahenduse asutus, mis tegutseb Eesti riigi nimel ja on oma otsustes sõltumatu.

Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, investeerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, makseasutuste, e-raha asutuste, krediidiandjate ja -vahendajate ning väärtpaberituru üle.

Finantsinspektsioon kuulub Euroopa ühtsesse järelevalvemehhanismi (Single Supervisory Mechanism, SSM), mis teostab alates 2014. aasta novembrist kapitalijärelevalvet Euroopa mõistes oluliste pankade ja nende kontsernide üle. Finantsinspektsioon kuulub Euroopa ühtsesse kriisilahenduse korda (Single Resolution Mechanism, SRM) ning vastavasse nõukokku.

Alates 2015. aastast, mil Euroopas loodi ühtne kriisilahendusnõukogu (Single Resolution Board, SRB), täidab Finantsinspektsioon lisaks järelevalveasutusele Eestis ka kriisilahendusasutuse ülesandeid.

Eestis tegutsevate pankade, krediidiandjate, kindlustusseltside ja investeerimisühingute filiaalide üle teostab esmast järelevalvet selle panga, kindlustusseltsi või investeerimisühingu emamaa järelevalveasutus.