Tegevusloa taotlemine

Finantsinspektsioon annab välja ja tunnistab kehtetuks teiste hulgas fondivalitsejate ja investeerimisühingute tegevuslube ning registreerib lepinguliste investeerimis- ning pensionifondide tingimused. Finantsinspektsiooni välja antud tegevusluba on tähtajatu.